Litewska Akademia Wojskowa im. Generała Jonasa Žemaitisa

Podziękowania

Litewska Akademia Wojskowa im. Generała Jonasa Žemaitisa pragnie gorąco podziękować Krzysztofowi Sawickiemu - szefowi SAVBOR International Tactical School za przeprowadzenie seminarium z zakresu praktycznej samoobrony oraz za podzielenie się swoją wiedzą ze specjalistami z Centrum Przygotowania Fizycznego z Litewskiej Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemaitisa w dniu 21szego października 2018r.

Litewska Akademia Wojskowa im. Generała Jonasa Žemaitisa
Zastępca Dowódcy ds. Edukacji
Maj Paulius Diliūnas

© Copyright 2020 Krzysztof Chris Sawicki