ZAJĘCIA DLA DZIECI W ZAMOŚCIU

Treningi dla dzieci w wieku 10-14 lat.
Grupa początkująca SAVBOR JUNIOR: dzieci uczą się skutecznie walczyć w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Motto które nam przyświeca to braterstwo, szacunek i przyjaźń, stawiamy na dynamiczny rozwój który kształtuje odpowiedzialność, ducha walki i poszanowanie godności człowieka.

 Kazamata Wschodnia Bastionu I, ul.Okopowa 2, 22-400, Zamość

 WT, CZW > 17:00-18:00

 GRUPA JUNIOR

Paulina Kozłowska - 501-204-226

 Rozpoczęcie treningów po 15 września


SAVBOR to najbardziej skuteczny system samoobrony na świecie.
Zajęcia dla dzieci dostępne w:

© Copyright 2024 Krzysztof Chris Sawicki